16 Tháng Bảy, 2023
Lãi suất cho vay giảm từ 0,5% đến 3% so với cuối năm 2022

Lãi suất cho vay giảm từ 0,5% đến 3% so với cuối năm 2022

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi và cho vay trung bình của các giao dịch phát sinh mới trong đồng Việt Nam đối […]