2 Tháng Sáu, 2023
Cần bao nhiêu gene để hình thành một con người?

Cần bao nhiêu gene để hình thành một con người?

Con người có khoảng 20.000 – 25.000 gene, tuy nhiên, số lượng chính xác của các gene cụ thể vẫn đang được nghiên cứu và chưa […]