12 Tháng Sáu, 2023
46 câu nói nổi tiếng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

46 câu nói nổi tiếng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của Việt Nam và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã để lại nhiều câu […]