25 Tháng Tư, 2023
Chat GPT là công cụ gì, cách thức hoạt động như thế nào?

Chat GPT là công cụ gì, cách thức hoạt động như thế nào?

Chat GPT làm một công cụ trợ lý trên điện thoại hay laptop tương tự như: Siri, Google Assitant,… và được phát triển OpenAI. Vậy ChatGPT […]