12 Tháng Sáu, 2023
46 câu nói nổi tiếng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

46 câu nói nổi tiếng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của Việt Nam và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã để lại nhiều câu […]
12 Tháng Năm, 2023
175 tên gọi, bí danh và bút danh của Bác Hồ đã dùng các thời kỳ!

175 tên gọi, bí danh và bút danh của Bác Hồ đã dùng các thời kỳ!

Gia đình chủ tịch Hồ Chí Minh Thân sinh (cha, mẹ) của chủ tịch Hồ Chí Minh Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Sinh Sắc […]