22 Tháng Sáu, 2023
Star Citizen: Dự án game 13 năm ngốn hơn 500 triệu USD vẫn chưa xong

Star Citizen: Dự án game 13 năm ngốn hơn 500 triệu USD vẫn chưa xong

Star Citizen là một dự án game nổi tiếng đã kéo dài trong khoảng 13 năm và vẫn đang trong quá trình phát triển. Dự án […]