10 Tháng Tám, 2023

Kết quả thi đại học bất ngờ của diễn viên “Làng trong phố” sau thời kỳ học cấp 3 bị đánh giá không thể tốt nghiệp

Mặc dù thầy giáo đã từng nói rằng anh không thể tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng anh đã vượt qua và đỗ vào Đại […]