8 Tháng Chín, 2023

Những khía cạnh ít biết về ca sĩ Cẩm Vân

Có thể nói Cẩm Vân đã phải lòng Khắc Triệu vì khả năng đánh trống tài năng của anh. Đặc biệt, trong những chuyến lưu diễn […]