16 Tháng Bảy, 2023
Lãi suất cho vay giảm từ 0,5% đến 3% so với cuối năm 2022

Lãi suất cho vay giảm từ 0,5% đến 3% so với cuối năm 2022

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi và cho vay trung bình của các giao dịch phát sinh mới trong đồng Việt Nam đối […]
5 Tháng Bảy, 2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 7/2023: Tiếp tục giảm, động lực giảm lãi suất cho vay

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 7/2023: Tiếp tục giảm, động lực giảm lãi suất cho vay

Biểu lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trong đầu tháng 7/2023 cho thấy sự giảm mạnh của lãi suất tiền gửi tiết kiệm, với […]
13 Tháng Sáu, 2023
Lãi suất tiết kiệm vẫn cao ở một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm vẫn cao ở một số ngân hàng

Mặc dù nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất tiết kiệm, nhưng lãi suất tiết kiệm thực tế tại các ngân hàng có thể không […]