6 Tháng Tám, 2023
Kế hoạch thu hẹp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và ngăn chặn lỗ hổng trốn thuế

Kế hoạch thu hẹp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và ngăn chặn lỗ hổng trốn thuế

Trong quá trình định hình Dự thảo Luật sửa đổi Thuế giá trị gia tăng, lãnh đạo của Tổng cục Thuế đã đề xuất tiến hành […]