4 Tháng Chín, 2023
Hoạt động cấp tín dụng đã hình thành và trưởng thành như thế nào?

Hoạt động cấp tín dụng đã hình thành và trưởng thành như thế nào?

Từ việc cấp tín dụng ban đầu với lãi suất thấp hơn so với lãi suất huy động và ít hạn chế về điều kiện, sau […]