18 Tháng Chín, 2023
Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm

Mặc dù đang ở giai đoạn đầu của việc áp dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm, Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) đã hiệu quả hóa […]