9 Tháng Năm, 2023
Top 43 câu nói truyền của hứng của nhân vật vĩ đại Mahatma Gandhi

Top 43 câu nói truyền của hứng của nhân vật vĩ đại Mahatma Gandhi – Vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ

Mahatma Gandhi (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), tên khai sinh là Mohandas Karamchand Gandhi (Devanagari: मोहनदास करमचन्द गांधी; Gujarati: મોહનદાસ […]